Detektyw świadkiem w sądzie.

Detektyw świadkiem w sądzie.

Detektyw wiarygodnym świadkiem w sądzie?

Jakiś czas temu słyszałem jak prawnik poddawał wątpliwości możliwość wykorzystania raportu detektywa ze względu na ochronę danych osobowych i wizerunku obserwowanego. Twierdził, że kiedyś owszem, można było,  ale po zmianach w prawie zdjęcia, film czy nagrania nie są dowodem w sądzie, o ile ktoś nie wyraził zgody na rejestrację.

Dodatkowo od innej osoby pracującej w biznesie usłyszałem, że nie ma sensu stosowanie urządzeń zagłuszających, sprawdzanie pomieszczeń pod kątem podsłuchu itp. Według tej osoby wystarczy na początku rozmowy powiedzieć głośno: Nie wyrażam zgody na nagrywanie. I z głowy ))). Dobre.

Wszystkich ustaw nikt na pamięć nie zna, ale jak się nie wie, to wypada rzucić okiem do LEXa lub po prostu sprawdzić w Google. Coś dzwoniło, ale jak to mówią nie w tym kościele.

Otóż zgodnie z Ustawą z dnia 6 lipca 2001 o usługach detektywistycznych :

Usługami detektywistycznymi są czynności polegające na uzyskiwaniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji o osobach, przedmiotach i zdarzeniach, realizowane na podstawie umowy zawartej ze zleceniodawcą, w formach i w zakresach niezastrzeżonych dla organów i instytucji państwowych na mocy odrębnych przepisów”

 

No dobra. I co z tego? Na razie jeszcze nic. Ale łącząc ten opis z zapisami znajdującymi się w rozdziale 2 Ustawy, które mówią tak:

Art. 8. 1. Detektyw jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych, zebranych w toku wykonywanych przez niego czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1, bez zgody osób, których dane dotyczą, w zakresie sprawy prowadzonej przez przedsiębiorcę posiadającego wpis do rejestru, wyłącznie w czasie prowadzenia tej sprawy.” Wygląda to już trochę inaczej.

I tu jest pies pogrzebany. Dane osobowe to również wizerunek. Detektyw może go utrwalać w różnej formie. Z ustawy wynika też obowiązek sporządzenia raportu z podjętych działań. Jeśli dojdzie do postępowania sądowego w związku z toczącą się sprawą, to może się okazać, że nie tylko raport detektywistyczny może być dowodem, ale również zeznania detektywa dotyczące obszaru sprawy objętego zleceniem.

Co ważne. Zeznania detektywa są wiarygodnym dowodem. Detektyw kłamiąc w sądzie ryzykowałby utratę uprawnień zawodowych, odpowiedzialność karną i konieczność zmiany branży bez powrotu do zawodu. Każdy ma świadomość, że raczej niewielu będzie chętnych by zaryzykować swoją karierę zawodową i jakby nie było źródło utrzymania.

Jeśli w twoim problemie pomoże Ci licencjonowany detektyw, to Ty zdobędziesz kolejny element przewagi pozwalający wyjaśnić prawdziwe okoliczności sprawy.