Poszukiwania i ustalenia miejsca pobytu

   Prowadzimy poszukiwania osób zaginionych. Ustalamy też dane adresowe osób, z którymi utraciliśmy kontakt. Działania realizowane są w sposób wskazany przez Zleceniodawcę i prowadzone tak, by osoba poszukiwana o była nich świadoma lub nie w zależności od życzenia klienta.

   Nie każda ze spraw powinna trafiać do detektywa. Bądźmy świadomi, że nie ma cudotwórców obdarzonych tajemną wiedzą i z częścią zadań najlepiej poradzi sobie policja. Detektyw jest dobrym rozwiązaniem tylko w niektórych kategoriach spraw. Czasem też współpraca z detektywem pozwoli wesprzeć działania policji i być może szybciej zdobyć i zabezpieczyć niektóre materiały. Oczywistą przewagą detektywa jest mobilność i to, że w 100 % skoncentruje się wyłącznie na konkretnej sprawie. Nie jest obciążony taką ilością procedur i ograniczeń jak policjant. Z drugiej strony głośne i medialne sprawy są traktowane przez niektórych „detektywów” raczej jako autoreklama za darmo, a nie realna praca. Znamy wszyscy doskonale takie sprawy. Właściwym wydaje się podział spraw na kategorie stosowany przez policję. Wygląda on mniej więcej tak:

1. Pierwsza kategoria obejmuje taką osobę, która opuściła nagle ostatnie miejsce pobytu, a okoliczności uzasadniają podejrzenie popełnienia na jej szkodę przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności lub uzasadniają podejrzenie zagrożenia dla jej życia, zdrowia lub wolności, a w szczególności:

– wskazują na możliwość popełnienia przez nią samobójstwa,
– jeśli jest to osoba małoletnia do lat 15 i jej zaginięcie zgłoszono po raz pierwszy,
– jeśli jest to osoba, która z powodu wieku, choroby, upośledzenia umysłowego lub innej przyczyny nie może kierować swoim postępowaniem, albo wymaga opieki lub pomocy innych osób.
W takiej sytuacji osobiście zalecam natychmiastowy kontakt z najbliższą miejscu zaginięcia lub zamieszkania jednostką policji. Detektyw może pomóc skoordynować działania bliskich. Często w tak stresującej sytuacji nie działamy racjonalnie, a ktoś kto nie podchodzi do sprawy pod wpływem ogromnego stresu może usystematyzować działania.

2. Druga kategoria obejmuje osoby zaginione, które opuściły ostatnie miejsce swojego pobytu w okolicznościach nieuzasadniających niezwłocznej potrzeby zapewnienia ochrony ich życia, zdrowia lub wolności, albo udzielenia pomocy, a szczególnie, gdy:

– nie istnieją przesłanki charakterystyczne dla grupy pierwszej i trzeciej,
– osoba zaginiona była wcześniej niezadowolona ze swojej sytuacji życiowej lub zamierzała ją zmienić lub też odchodząc z domu zabrała ze sobą rzeczy osobiste,
– osoba zaginiona opuściła ostatnie miejsce pobytu z własnej woli.
W tej kategorii spraw współpraca z detektywem jest jak najbardziej zasadna. Policja jest obciążona masą obowiązków, z których znaczna część niestety nie jest czysto operacyjna, a bardziej „biurowa”. Detektyw zawsze nadaje obsługiwanemu właśnie zleceniu najwyższy priorytet. Przy tej kategorii sprawa przez służby może nie być potraktowana jako najważniejsza. Niezależnie od kategorii czas wszczęcia działań operacyjnych jest bardzo ważny. Z każdą upływającą godziną szanse niestety maleją.

3. Kategoria trzecia obejmuje następujące osoby, o ile nie zachodzą przesłanki charakterystyczne dla grupy pierwszej:

• małoletnie, których zaginięcie jest samowolnym oddaleniem się w wyniku kolejnej ucieczki z domu rodzinnego, domu dziecka lub ośrodka opiekuńczego, bądź innej tego rodzaju placówki, w której przebywała ona na mocy orzeczenia sądu i nie była pozbawiona wolności,
• pełnoletnie, które w związku z przymusowym umieszczeniem w szpitalu psychiatrycznym, domu pomocy społecznej, środowiskowym domu samopomocy lub innej tego rodzaju placówce samowolnie oddaliły się ze wskazanego miejsca pobytu,
• małoletnie, zaginione w związku z porwaniem rodzicielskim.

Ta kategoria spraw jest świetnym przykładem na to, kiedy działania służb i detektywa nie przeszkadzają sobie, a mogą przynieść liczne korzyści. Zalecam tutaj wykorzystanie synergii jaką daje współpraca licencjonowanego detektywa i odpowiednich służb.

   Całkowicie odmienny charakter mają sprawy, w których poszukiwania polegają na odnalezieniu kontaktu z osobą, z którą z jakiejś przyczyny utraciliśmy łączność. W tym wypadku nie ma sensu powiadamiać żadnej służby bo nie leży to w zakresie ich obowiązków. Z kolei detektyw poradzi sobie z takim zleceniem doskonale. Dodatkową zaletą jest to, że czasem zależy nam na uzyskaniu kontaktu do wskazanej osoby w taki sposób, by ta nie dowiedziała się o poszukiwaniach. Detektyw zapewne doskonale wie jak to uczynić.