Poszukiwanie skradzionego/ukrytego majątku

    Prowadzimy czynności zmierzające do odnalezienia skradzionych lub/i ukrytych przedmiotów. Działania prowadzimy na zlecenie firm ubezpieczeniowych, leasingowych i innych przedsiębiorców oraz dla osób prywatnych. W wypadku kiedy istnieje taka możliwość prawna dokonujemy zabezpieczenia, odbioru przedmiotu i transportujemy go we wskazane miejsce. Działania realizujemy samodzielnie lub we współpracy z właściwymi dla danej okoliczności instytucjami (Policja, komornik itp.).

   Poszukiwania rozpoczynamy od analizy baz danych dotyczących ruchomości i nieruchomości. Po uzyskaniu wstępnych informacji każdorazowo realizujemy rozpoznanie terenowe z udziałem licencjonowanego detektywa.  Działania kończymy raportem zawierającym szczegółowy opis czynności i ustaleń wraz z dokumentacją fotograficzną. Po odnalezieniu przedmiotu zlecenia na życzenie klienta dokonujemy jego zabezpieczenia. O ile wymagają tego okoliczności w imieniu zleceniodawcy powiadamiamy odpowiednie służby.

   Nasze ustalenia obejmują również analizę aktualnego stanu prawnego. Gdy zdarza się, że składniki majątku przeniesiono na kolejne osoby, to sprawdzamy zawsze możliwość doprowadzenia do unieważnienia czynności przenoszących własność ( tzw. skarga pauliańska ). Procedura ta wymaga doskonałego udokumentowania historii transakcji jakie wykonano w celu pokrzywdzenia wierzyciela. Skorzystanie z usług detektywa wydaje się być w tej sytuacji idealnym rozwiązaniem. Uzyskujemy dowody w formie raportu, a także ewentualnego ważnego i wiarygodnego świadka w osobie licencjonowanego detektywa.

Copyright © 2016 Wszelkie prawa zastrzeżone. Tworzenie stron www, pozycjonowanie,grafika by www.swiatwebmasterow.pl