Windykacja należności

    Z łatwiejszymi sprawami zazwyczaj szybko i skutecznie radzą sobie profesjonalne firmy windykacyjne, których w kraju jest kilkadziesiąt. Oczywiście są też setki innych niezbyt profesjonalnych. Windykację powinniśmy zlecić detektywowi raczej w trudniejszych sprawach. Takich, które wymagają bezpośredniego kontaktu z dłużnikiem. Zwykle gospodarczych. Posiadamy ogromne doświadczenie w dochodzeniu należności. Chętnie odpowiemy na każde pytanie. Prowadzimy sprawy na etapie polubownym, sądowym i egzekucyjnym. Zapewniamy pełną obsługę prawną postępowania. Obsługa ta jest bezpłatna. Nasze wynagrodzenie płaci dłużnik po odzyskaniu Państwa pieniędzy. W wypadku braku skuteczności my pokrywamy koszt zastępstwa w procesie i egzekucji.

    Każde zlecenie, które do nas trafi będzie obsłużone niezależnie od wartości i wieku długu. Zlecając nam sprawę masz pewność, że nie będzie obsłużona wyłącznie telefonicznie, lub poprzez wysyłkę listem wezwania do zapłaty. Takie rzeczy wierzyciel zapewne zrobił już sam. Detektyw odwiedzi dłużnika i zweryfikuje jego aktualną sytuację.

   Stosujemy szeroki wachlarz technik windykacyjnych wypracowany podczas wieloletniej praktyki. Nasze działania opierają się zawsze na pracy w terenie i wsparte są na nowoczesnym zapleczu teleinformatycznym. Dzięki dużej kreatywności i poszukiwaniu niekonwencjonalnych rozwiązań, udaje nam się osiągnąć wysoką skuteczność nawet w sprawach obsługiwanych wcześniej przez inne podmioty zajmujące się windykacją należności.

   Pamiętajmy też, że detektyw może zweryfikować, czy nie miało miejsce wyłudzenie lub inne przestępstwo, którego efektem jest nieściągalne zobowiązanie. Niektórzy dłużnicy nie boją się odpowiedzialności cywilnej i komornika, ale wizja sprawy karnej i możliwość kary pozbawienia wolności robi na nich wrażenie. Nagle okazuje się, że jednak istnieje możliwość spłaty.

   Skorzystanie z usług detektywa w wypadku bardziej skomplikowanych spraw jest jak najbardziej uzasadnione. Zlecając nam dodatkowo nie zapłacisz nic za koszt obsługi prawnej na etapie sądowym i egzekucyjnym. To my pokryjemy koszt radcy prawnego reprezentującego interesy klienta, a pieniądze te odzyskamy bezpośrednio od dłużnika.

   W szczególnych wypadkach odkupimy od Państwa dług. Za kupione wierzytelności płacimy gotówką. Skupujemy również sprawy, w których doszło do bezskutecznej egzekucji, dłużnik zmarł lub wyjechał za granicę i nie można ustalić jego miejsca pobytu.

   Wszelkie podejmowane czynności są zawsze zgodne z obowiązującym prawem, a także z zasadami etyki i poszanowaniem dobrego imienia zleceniodawcy. Pracownicy obsługujący Państwa zlecenia działają zdecydowanie, ale z poszanowaniem wzajemnych kontaktów na linii dłużnik-wierzyciel.