O firmie

   Świadczymy kompleksowe specjalistyczne usługi detektywistyczne. Posiadamy wpis do rejestru działalności regulowanej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pod numerem RD-122/2016. Działania operacyjne realizowane są wyłącznie przez osoby posiadające licencję detektywa wydaną przez Komendanta Wojewódzkiego Policji.

Od innych podobnych podmiotów odróżnia nas doskonale przygotowany zespół składający się głównie z prawników. Rozumiemy świetnie środowisko prawne w jakim się poruszamy. Dzięki temu jesteśmy w stanie nie tylko zebrać wiedzę operacyjną, ale też w razie potrzeby przekuć ją w wiedzę procesową.

Posiadamy duże doświadczenie w poszukiwaniu osób i mienia oraz w przeprowadzaniu audytów bezpieczeństwa. Dysponujemy własnym, nowoczesnym sprzętem wspomagającym techniki operacyjne, środkami transportu dostosowanymi do zróżnicowanych okoliczności.  Bazę sprzętową stale wzbogacamy i modernizujemy.  W naszej pracy łączymy nowoczesne technologie (w razie potrzeby korzystamy np. z własnego drona) z tradycyjnymi metodami operacyjnymi.  Struktura w jakiej działamy daje nam dużą elastyczność co pozwala uzyskać przewagę w skuteczności i szybkości podejmowanych działań.

Nasze działania są zawsze doskonale udokumentowane i raportowane. Klienci mają stały i pełny dostęp do informacji. Dbamy o jakość i reputację. Dyskrecja. Uczciwość. Przejrzystość kosztów. To są dla nas podstawowe standardy.

Jako legalnie działająca firma gwarantujemy, że licencjonowany detektyw prowadzący sprawę będzie mógł występować jako świadek w sądzie, a zebrany materiał będzie dowodem w ewentualnym postępowaniu.

Zawsze jesteśmy uczciwi wobec firm i osób, z którymi współpracujemy. Jesteśmy lojalni. Pozyskaną wiedzę wykorzystamy zgodnie z umową.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oferty w poszczególnych zakładkach.